La Fundació

Sistema intern d'informació

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019 té per objecte l'establiment de mecanismes o canals d'alerta que garanteixin la confidencialitat i un règim de protecció per les persones que informin sobre vulneracions de l'ordenament jurídic en el marc d'una relació professional. Aquesta Directiva va ser transposada per l'ordenament jurídic espanyol amb la publicació al BOE, amb data 21 de febrer de 2023, de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions informatives i de lluita contra la corrupció.

En compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, s'implanta el present Sistema Intern d'Informació.

Aquest sistema dona compliment a la finalitat de la citada Llei, permetent que les persones físiques que tinguin una relació laboral o professional amb la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona puguin informar sobre les accions o omissions a les quals es refereix el seu article 2, sense que en cap cas la seva formulació els confereixi la condició d'interessat.

L'informant podrà optar entre comunicar la informació per mitjà del Canal Intern de la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona o bé per mitjà del canal extern davant l'Oficina Antifrau de Catalunya.

El Canal Intern d'Informació de la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona permet realitzar comunicacions per escrit i/o verbalment i de forma anònima o no. En qualsevol cas, es garantirà la confidencialitat de l'informant i de qualsevol tercer mencionat a la comunicació.

Normativa i resolucions

Mitjans per comunicar informacions

Canal intern de la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona

  • Informacions per escrit
    Podeu omplir aquest formulari en línia, o us podeu adreçar per correu postal al passeig de la Devesa, 35, 17001, Girona (prèviament haureu de descarregar aquest formulari i omplir els camps obligatoris senyalats amb un (*); caldrà indicar en l'anvers del sobre que es dirigeixi a "l'atenció de la persona que gestiona el Canal Intern d'Informació").
  • Informacions verbals
    Podeu comunicar informacions de veu via telefònica de les 9 a les 13 hores al número 972 697 014 o deixar missatges de veu al telèfon 972 697 015. També podeu sol·licitar una reunió presencial a través de l'adreça de correu electrònic canalintern.auditori@ajgirona.cat o bé per qualsevol dels mitjans anteriors.

<< Tornar

Pg. de la Devesa, 35. 17001 GIRONA | +34 872 080 709 | info@gironacongressos.org