Girona
City Convention Bureau

Presentació

El Girona City Convention Bureau està integrat dins l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Girona, com a secció especialitzada en el turisme de negocis i reunions. L’objectiu fonamental del Girona City Convention Bureau (GCCB) és promocionar la ciutat de Girona com a seu de congressos, convencions, jornades i viatges d’incentius. El GCCB posa al servei de les empreses i de les agències organitzadores de congressos l’assessorament sobre tots els serveis, els espais i els allotjaments que disposa la ciutat de Girona per organitzar-hi tot tipus de reunions i esdeveniments.

El Girona City Convention Bureau té dos línies bàsiques de treball:

 • Assessorament als organitzadors
 • Promoció de la ciutat com a destinació de turisme de reunions

El caràcter institucional i sense ànim de lucre permet que aquests serveis siguin totalment gratuïts i amb garantia d’imparcialitat.

Serveis als organitzadors

 • 1. Assessorar en la selecció de:
 • a. La seu del congrés, l’allotjament, els proveïdors locals.
 • b. El programa d’activitats d’incentiu
 • c. Els programes culturals i d’oci dels delegats i dels acompanyants.
 • d. Visites guiades a la ciutat i excursions radials.
 • 2. Proporcionar plànols de la ciutat i material turístic.
 • 3. Coordinar les visites de prospecció

Promoció de la ciutat i presentació de candidatures

 • 1. Elaboració del dossier de candidatura
 • 2. Cessió de material gràfic i audiovisual
 • 3. Participació en la presentació de la candidatura
 • 4. Coordinació de les visites d’inspecció
 • 5. Cooperació en la promoció dels congressos després de ser adjudicats

Pg. de la Devesa, 35. 17001 GIRONA | +34 872 080 709 | info@gironacongressos.org