Notícies

Girona acull la XLI Reunió de la Societat Espanyola de Neurologia Pediatrica

Del 14 al 16 de Juny el Palau de Congressos de Girona acollirà més de 400 especialistes del camp de la neurologia pediàtrica.

11 DE JUNY DE 2018

El Palau de Congressos de Girona acollirà per segona vegada la XLI Reunió anual de la Societat Espanyola de Neurologia Pediàtrica (SENEP) en la qual participaran més de 400 especialistes.

El congres, que durarà 3 dies (del 14 al 16 de juny), s’organitza des de la junta directiva de la SENEP i el Comitè organitzador local liderat per el Dr. Jaume Campistol. El Dr. Campistol és una eminència en Neurologia infantil, que compta amb més de 30 anys d’experiència en la professió i actualment, a més d’exercir en les seves consultes privades a Girona i Barcelona, és cap del servei de Neurologia de l’Hospital Sant Joan de Déu i coordinador de l'àrea de recerca en malalties neurològiques minoritàries de base genètica en l'àmbit pediàtric de l'Institut d'investigacions pediàtriques del mateix hospital.

El programa científic de la XLI Reunió SENEP s’hi exposaran els aspectes més propis de la neurologia pediàtrica actual a traves de una síntesis dels avenços més significatius dels últims anys, així com el plantejament de possibles nous reptes que sorgeixen dels diferents camps d’especialitat, tot això contant amb la presencia de diferents professionals internacionals amb un prestigi reconegut en el sector.

Les malalties que afecten al sistema nerviós ocupen un lloc molt significatiu dins la patologia de la infància i adolescència i constitueixen una de les causes més freqüents en les consultes urgents i ingressos hospitalaris. El coneixement i avanç que cada vegada es mes profund i del que es disposa de la gran majoria de processos neurològics els fa cada cop més complexes i per això es completament necessari per als doctors i doctores realitzar actualitzacions continues dels seus coneixements així com especialitzar-se dins diferents àrees del sistema nerviós humà. D’aquí la gran importància i necessitat de realitzar reunions amb aquest contingut.


Una de les novetat que es tractarà al congrés són les malalties neurometabòliques de recent coneixement, que estan apareixent gràcies als nous coneixements i tècniques diagnòstiques. S'ha passat de 700 malalties conegudes el 2005 a 1014 malalties metabòliques en l'actualitat. Algunes constitueixen grups veritablement emergents i nous com els defectes de la creatina cerebral, dels neurotransmissors o les malalties dels lípids complexos. En aquesta taula es pretén analitzar les noves malalties neurometabòliques i molt especialment les noves opcions terapèutiques que cada vegada es van coneixent millor. Es comptarà amb la participació de ponents de talla mundial com la Professora Eva Morava.

Un altre aspecte nou de la XLI Reunió de la SENEP és l'abordatge de l'Epilèpsia del nounat per part d'experts internacionals com la Dra. Ronit Pressler (Londres) i el Dr. Lieven Lagae, expresident de l'European Pediatric Neurology Society (EPNS). La Epilèpsia és un trastorn crònic que afecta persones de totes les edats (la pateixen més de 50 milions de persones a tot el món). La detecció de síndromes epilèptics en el nounat ajuda a millorar les opcions terapèutiques posteriors i el futur d'aquests nens.

Les malalties que afecten el sistema nerviós ocupen un lloc molt significatiu en la patologia de la infància i adolescència i constitueixen una de les causes més freqüents tant de consulta urgent com d'ingrés hospitalari. En aquesta reunió es tractaran també els últims avenços en diversos camps de la neuropediatria i les cures pal•liatives en la patologia neurologica de la infància. La patologia neurològica infantil és extensa i en ocasions inabordable per a la majoria dels metges en formació. El cada vegada més profund coneixement de què disposem de la majoria dels processos neurològics, els fa més complexos i alhora més inabastables per als especialistes en Neurologia infantil, que tenen necessàriament que actualitzar-se de forma contínua i subespecialitzar en diferents àrees o sistemes del sistema nerviós. D'aquí la importància i necessitat de realitzar reunions com la que se celebrarà a Girona els propers dies.

<< Tornar

Pg. de la Devesa, 35. 17001 GIRONA | +34 872 080 709 | info@gironacongressos.org